Manuálně ovládané výklopné střešní okno

 • Manuálně ovládané výklopné střešní okno s integrovanou přípravou pro roletu/síť proti hmyzu

Specifikace: Rám je v horní části osazen boxem s krycí nerezovou lištou pro vložení roletového válce se stínící látkou nebo sítí proti hmyzu. V rámu jsou podélně frézované vodící drážky, v kterých se pohybuje vodící lišta rolety. Do drážek je možné nasadit pohotovostní sušák na prádlo. Pro funkci rolety je možné sušák nechat složený v dolní části rámu, pro funkci sítě proti hmyzu je nutné jej vyjmout.

 • Manuálně ovládané výklopné střešní okno bez integrované přípravy pro roletu/síť proti hmyzu

Specifikace: Rám je vyhotoven v hladkém provedení bez přípravy pro osazení integrovaných prvků. Následná instalace stínících prvků je možná pouze standardními postupy pro běžně dostupné rolety/sítě, tzn. vrtání do rámu, kdy instalací dochází k poškození rámu a zmenšení efektivní plochy prosklení. Výběr této varianty doporučujeme dobře zvážit.

Charakteristika manuálně ovládaných oken

Ovládání: Otevírací klička na levé spodní straně rámu odjišťuje dvoupolohové západky kování, současně tlakem na madlo na křídle okno otevíráme, tahem přivíráme a přibouchnutím zavíráme do polohy zajištěno. Zatažením za kličku do poloviny jejího chodu dojde k odjištění západek do polohy spárové mikroventilace, kdy okno nemůže být silou otevřeno. Zavření okna z této polohy je vhodné provádět dalším mírným pootevřením okna a následným přibouchnutím, aby těsnění křídla správně přilehlo.

Dostupné velikosti – šířka x délka:

 • 80 x 102 cm
 • 80 x 122 cm
 • 80 x 142 cm

Sklon střechy:

 • 15 – 90°

Úhel otevření:

 • až 60°

Zasklení:

 • izolační trojsklo se skladbou 4-16-4-16-4
 • Ug 0,57  Wm²K
 • všechna skla tepelně tvrzená ESG
 • teplý nerezový distanční rámeček Chromatech ULTRA F
 • dekorativní barevný smaltovaný pruh RAL 7016

Těsnění:

 • celoobvodové nepřerušované rámové dvoukomponentní čtyřbřité těsnění z EPDM pryže černé barvy, vkládáné do drážky

Izolační rám:

 • dřevěný rám je celobvodově zateplen blokem z tvrdé polyuretanové pěny s nízkou tepelnou vodivostí

Zdvihače:

 • dva válcové pružinové zdvihače z nerezové oceli
 • progresivní charakteristika zajišťuje potřebnou sílu v každé poloze
 • adaptivní brzda drží okno v libovolné poloze

 

Elektricky ovládané výklopné střešní okno

Specifikace: Rám je v horní části osazen integrovaným boxem pro uložení řídící jednotky s transformátorem, krytým z čelní strany přístupovou dekorativní nerezovou lištou. Takto vyhotovené okno se zapojením do sítě stává okamžitě plně funkčním bez instalace dodatečných zařízení.

Zapojení:

 • přívodní kabel CYKY-J 230 V
 • kabel bezpotenciálového externího ovládání CYKY-O 3 x 1,5

Charakteristika elektricky ovládaných oken

Ovládání: Dvoutlačítkové, umístěné na pravé straně dolní části rámu, případně externím bezpotenciálovým žaluziovým ovladačem nebo wifi modulem přes aplikaci v mobilním telefonu.

Dostupné velikosti – šířka x délka:

 • 80 x 102 cm
 • 80 x 122 cm
 • 80 x 142 cm

Sklon střechy:

 • 15 – 90°

Úhel otevření:

 • 60°

Zasklení:

 • izolační trojsklo se skladbou 4-16-4-16-4
 • Ug 0,57  Wm²K
 • všechna skla tepelně tvrzená ESG
 • teplý nerezový distanční rámeček Chromatech ULTRA F
 • dekorativní barevný smaltovaný pruh RAL 7016

Těsnění:

 • celoobvodové nepřerušované rámové dvoukomponentní čtyřbřité těsnění z EPDM pryže černé barvy, vkládáné do drážky

Izolační rám:

 • dřevěný rám je celobvodově zateplen blokem z tvrdé polyuretanové pěny s nízkou tepelnou vodivostí

Zdvihače:

 • dvě elektromechanické lineární vzpěry se senzorem polohy

 

UPOZORNĚNÍ: Klička na levé spodní straně rámu je zajištěna červíkem proti pohybu a slouží pouze pro potřeby otevření okna bez přívodu elektrického proudu (montáž) nebo v případě poruchy pro přístup k elektromechanickým zdvihačům. Funkčně klička odjišťuje západky držící čepy zdvihačů v pracovní poloze a umožňuje jejich posuv v nosných lištách a tím i otevření a zajištění okna. Vzhledem k tomu, že se při tomto způsobu otevření nadzvedává celá váha křídla bez podpory, může jej provádět pouze způsobilá osoba při montáži nebo servisní technik výrobce!